Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων

Πρόεδρος:

Σ. Τσιόδρας

Αντιπρόεδρος:

Μ. Μαραγκός

Γεν. Γραμματέας:

Ν. Σύψας

Ειδ. Γραμματέας:

Β. Παπασταμόπουλος

Ταμίας:

Α. Αργυράκη

Μέλη:

Χ. Γώγος

 

Σ. Μεταλλίδης

 

Α. Μίχος

 

Μ. Χίνη

Οργανωτική Επιτροπή 22ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λοιμώξεων

Πρόεδρος:

Σ. Τσιόδρας

Μέλη:

Μ. Μαραγκός

 

Ν. Σύψας

 

Β. Παπασταμόπουλος

 

Α. Αργυράκη

 

Χ. Γώγος

 

Σ. Μεταλλίδης

 

Α. Μίχος

 

Μ. Χίνη

 

Επιστημονική Επιτροπή 22ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λοιμώξεων

Πρόεδρος:

Σύψας Νικόλαος

Αντιπρόεδρος:

Μίχος Αθανάσιος

Μέλη:

 

Ασημακόπουλος Στυλιανός

Γεωργιάδου Σάρα

Γκαμαλέτσου Μαρία

Καββαθά Δήμητρα

Μυλωνά Ελένη

Ντζιώρα Φωτεινή

Σπερνοβασίλης Νικόλαος

Στέφος Άγγελος

Χριστάκη Ειρήνη

Χρυσανθίδης Θεόφιλος

 

 

 

Scroll to Top