ΕΓΓΡΑΦΗ

 Κόστος εγγραφών με φυσική παρουσία και ζωντανή αναμετάδοση

Κατηγορίες συμμετεχόντων

Εγγραφές

Ειδικευμένοι Ιατροί

150,00 €

Ειδικευόμενοι Ιατροί & Φαρμακοποιοί

100,00 €

Λοιποί επαγγελματίες υγείας

Δωρεάν

Προπτυχιακοί Φοιτητές & Σπουδαστές Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας**

Δωρεάν

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α 24%
**Οι φοιτητές και οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν τις εργασίες του Συνεδρίου και να παραλάβουν μόνον Συνοπτικό Πρόγραμμα, και Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Κόστος εγγραφών μόνο για διαδικτυακή παρακολούθηση

Κατηγορίες συμμετεχόντων

Εγγραφές

 

Κόστος εγγραφών παρακολούθησης μέσω ζωντανής αναμετάδοσης για Ειδικευόμενους/Ειδικευμένους Ιατρούς και Φαρμακοποιούς 

62,00€

Λοιποί επαγγελματίες υγείας

Δωρεάν

Προπτυχιακοί Φοιτητές & Σπουδαστές Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας

Δωρεάν

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α 24%

Η Ε.Ε.Λ., τηρώντας τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR),υποχρεούται να διατηρεί αρχείο με τους συμμετέχοντες σε επιστημονική συγκέντρωση ώστε να έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές (Ε.Ο.Φ. & Π.Ι.Σ.) για τους επιστήμονες υγείας που συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των στοιχείων είναι η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων με έδρα την Αθήνα, Ερυθρού Σταυρού 6, Τ.Κ. 11510,
Τηλέφωνο: 2106983945, Φαξ: 2106983945, e-mail: loimoxeis@loimoxeis.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Μαρία Μίντζια – Φωκά.

Έχω ενημερωθεί για το δικαίωμα μου να απαιτήσω τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών μου δεδομένων καθώς και να ασκήσω το δικαίωμα διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων μου και εναντίωσης επεξεργασίας τους, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, ενώ είμαι ενήμερος/-η ότι δικαιούμαι να ανακαλέσω οποτεδήποτε την παρούσα συγκατάθεσή μου, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανακλήσεως καθώς και ότι έχω δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον κρίνω ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Για την εκδήλωση:
Αποδέχομαι τη φωτογράφιση ή/και κινηματογράφηση της εκδήλωσης καθώς και τη δυνατότητα της εταιρείας να αναρτήσει αυτά στην ιστοσελίδα της.
Αποδέχομαι τη χρήση και διατήρηση των στοιχείων μου από την Εταιρεία σε κατάσταση με τους συμμετέχοντες στην επιστημονική εκδήλωση, ώστε να έχει τη δυνατότητα να τα θέσει υπόψη των αρμοδίων αρχών (ΕΟΦ και ΠΙΣ) εφόσον της ζητηθεί.

Η εξόφληση μπορεί να γίνει με κατάθεση στον κάτωθι λογαριασμό:

ALPHA BANK
IBAN: GR9501401110111002002001537
BIC-SWIFT CODE: CRBAGRAAXXX
Δικαιούχος: Focus on Health ΕΠΕ

Σας ενημερώνουμε ότι για να επιβεβαιωθεί η εγγραφή σας στο συνέδριο υποχρεούστε να αποστείλετε αποδεικτικό κατάθεσης, είτε ηλεκτρονικά στο email: events@focusonhealth.gr είτε μέσω fax στο 210 7223220, σημειώνοντας απαραίτητα την αιτιολογία κατάθεσης “Εγγραφή στo 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων” και το ονοματεπώνυμό σας.

*Οι εγγραφές που δεν έχουν εξοφληθεί έως τις 24 Φεβρουαρίου 2023, θεωρούνται άκυρες.

Για την εγγραφή σας πατήστε ΕΔΩ

Scroll to Top